Archiv štítku: databáze

Promazání Guest tabulky v Prestashopu

Promazání největší tabulky v dabázi Prestashopu – ps_guest

Ideální je použít přes Vám phpMyadmin:

DELETE g FROM ps_guest as g
LEFT JOIN ps_cart as c ON g.id_guest = c.id_guest
WHERE id_cart IS NULL

jelikož takhle nejsou potenciální zákazníci připraveni o své košíky.

Některé optimalizační moduly ovšem mažou obsah tabulky ps_guest celý.

Použití je na vlastní nebezpečí.

Sdílejte