Jeskyně Pekárna

Výlet na Pekárnu

Svým až 6 m vysokým a 23 m širokým portálem se otevírá do údolí Říčky. Představuje významné archeologické naleziště, které je chráněno jako kulturní památka České republiky.[1] Jeskyně je tvořena jedinou 64 m dlouhou chodbou, která je téměř až na konec osvětlena denním světlem. Konec jeskyně tvoří velký balvanitý zával pod komínem. (zdroj: Wikipedia (bit.ly/1lAtuw9))

pohled ven z jeskyně Pekárna
Jeskyně Pekárna, pohled ven

Tento náš výlet byl velmi zajímavý, jelikož jsme vyrazili za drobné nepřízně počasí, což byl drobný, ale vytrvalý, déšť. Výchozím bodem bylo Mariánské údolí, odkud jsme šli lesem kolem Říčky s jednou zastávkou na občerstvení na Muchově Boudě. Po dobrých 8km jsme se dostali do lesa, který již neměl upravenou cestu, zde nám moc vhod nepřišlo to, že od deště byla neupravená cesta velmi rozblácená, a vzhledem k faktu, že pršelo i dva dny zpět, začala Říčka, kterou jsme museli párkrát překračovat, nabývat z potoka (kterým je běžně) opravdu rozměrů malé řeky – říčky Říčky. Ovšem procházka byla celá v pozitivním tónu, potkali jsme po cestě i nějaké to chovné zvířectvo.

kozenky
dvě kozy

Za chvíli jsme na Pekárnu dorazili, je to opravdu veliká jeskyně, za 2. světové války se zde schovávali lidé před leteckými útoky, a na Wikipedii a jiných zdrojích se můžete dozvědět o významných archeologických nálezech v jeskyni Pekárna a kolem ní. Na stěně jeskyně Pekárna bylo objeveno i několik arceologicky významných kreseb. Nicméně v dnešní době, kdy se tam na stěnu podepisuje kdejaký nevychovaný turista, asi na stěně nic moc zajímavého nenajdete.

Cesta z Pekárny pokračovala směrem na Ochoz odkud jsme se již vraceli do Brna, museli jsme ovšem občas překonávat velmi blátivý terén, a sem tam spadlý strom.
Tento výlet Vám ovšem můžu doporučit, zvolíte-li období, kdy alespoň 5 dní nepršelo, tak je to fakn a jednoduchý výlet i pro rodinku s malými dětmi (bez kočárku).Celková délka z Mariánského Údolí, přes jeskyni Pekárna do Ochoze u Brna je cca 15km.

Sdílejte